Het programma in de Raadzaal bestaat uit spelenderwijs de zaal verkennen, en leren hoe de lokale democratie werkt en waar de gemeente over gaat .

In hun eigen raadsdebat zijn scholieren zelf raadslid, burgemeester, wethouder of journalist en debatteren in de bankjes en aan de interruptiemicrofoons zoals ook de gemeenteraad gewend is dat te doen.

Verder is er een rondleiding langs de werkkamers en de wandelgangen van de raad ("de lokale tweede kamer") en het college van burgemeester en wethouders ("de lokale regering").

In de Raadzaal krijgen scholieren antwoorden op vragen als: "Wat doet een raadslid?", "Hoe gaat het tijdens zo'n raadsvergadering?", "Wie is de baas?" en "Waar gaat de gemeente eigenlijk over?"
Scholieren (maar ook andere groepen!) van alle leeftijden zijn van harte welkom. Het programma speelt flexibel in op de wensen van de docenten en de vragen van de scholieren. 

De Raadzaal bezoeken
Bent u docent, ouder of bijvoorbeeld lid van de ouderraad op de school van uw kind(eren) en zou u met uw kinderen of leerlingen de Raadzaal bezoeken? Of wilt u met uw vereniging of een andere groep de Raadzaal bezoeken? Neem dan contact op met de Raadsgriffie. We stemmen ons programma af op uw vragen en wensen.

Foto van een lege Raadzaal, van boven gemaakt in 2010.
De Raadzaal aan het Raadhuisplein in 2010 (Foto: Griffie-Jur Engelchor)