De Jongerengemeenteraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. De Jongerengemeenteraad bestaat uit jongeren tussen 12 en 21 jaar, uit de 31 plaatsen van Haarlemmermeer. Ze gaan op school, studeren of werken. De Haarlemmermeerse Jongerengemeenteraad bestaat sinds 2017. Digitaal koppenbord Jongerengemeenteraad

Vergaderingen Jongerengemeenteraad
De Jongerengemeenteraad vergadert ongeveer elke zes weken, op woensdag, van 18.30 tot 21.30 uur.

De vergaderingen zijn terug te zien via Kijk mee met de gemeenteraad. De vergaderingen van de Jongerengemeenteraad staan onder "bijzondere bijeenkomsten".

Vragen voor en contact met de Jongerengemeenteraad
Heb je een vraag voor de Jongerengemeenteraad? Heb je een onderwerp waarover de Jongerengemeenteraad zou moeten vergaderen? Wil je meedoen met de Jongerengemeenteraad? Stuur dan een mail naar: jongerengemeenteraad@haarlemmermeer.nl.

De Jongerengemeenteraad is ingesteld met de Verordening Jongerengemeenteraad (een verordening is een wet van de gemeente).

JGR vergadert