'Raadslid in de Klas' is het programma van gastlessen op scholen, verzorgd door raadsleden.

Gastlessen zijn er voor alle klassen van basisscholen en middelbare scholen in Haarlemmermeer. De gastlessen zijn op maat, voor alle verschillende lesniveaus. Bij een gastles vertellen raadsleden over hun werk als raadslid, wat het inhoudt om volksvertegenwoordiger te zijn, over democratie in Nederland, en hoe de lokale democratie van Haarlemmermeer werkt.

Een belangrijk onderdeel van de gastles is ook wat kinderen en jongeren vinden van de gemeente, en hoe ook zij invloed kunnen hebben op de besluiten van het gemeentebestuur. Ook debatteren komt aan bod: hoe debatteer je, waar dient het voor, bijvoorbeeld om je ouders/verzorgers ervan te overtuigen waarom jij gelijk hebt (of niet...).

Aan de orde komen:

  • Hoe democratie in Nederland in elkaar steekt en hoe de gemeente is georganiseerd.
  • Wat de verhouding is tussen de volksvertegenwoordiging (gemeenteraad, Tweede Kamer) en het dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders, regering).
  • Waar de gemeente over gaat.
  • Welke invloed je hebt op het gemeentebestuur en op de politiek.
  • Hoe je gemeenteraadslid kan worden.
  • Wat. politieke partijen zijn, en welke (lokale) partijen in Haarlemmermeer in de raad zitten.
  • De gemeente Haarlemmermeer, sinds 1852, die er opeens 700-jaar geschiedenis bij kreeg na de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

De Haarlemmermeerse gemeenteraad geeft gastlessen sinds 2004.

RAKLA bedankkaartje klas, 08-06-2021