Om u op weg te helpen staan hieronder enkele tips. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd even contact opnemen met de griffie.

 • Richt uw brief/e-mail altijd duidelijk aan de gemeenteraad, anders wordt uw brief gezien als gewone correspondentie, die wel wordt behandeld, maar niet naar de raadsleden gaat.
 • U richt uw brief aan:
  Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp
  Uw e-mail stuurt u aan:
  griffie@haarlemmermeer.nl met de vermelding: "Aan de gemeenteraad: "+ het onderwerp.
 • Houd uw brief/e-mail kort en bondig. Leg duidelijk uw probleem of suggestie uit.
 • Vermeld uw eigen contactgegevens, zodat de gemeente uw brief of e-mail ook kan beantwoorden.
 • Uw brief of e-mail wordt geregistreerd en u krijgt een ontvangstbevestiging.

Een brief of e-mail aan de raad is altijd openbaar. Houdt u daar rekening mee. Het kan betekenen dat uw brief later op de website van de raadsstukken staat.

Een antwoord van of namens de raad komt ongeveer na drie tot zes weken. In de zomer vergadert de raad niet en duurt beantwoording langer.

Als er door uw brief veel uit te zoeken is of er officiële stappen nodig zijn, duurt het ook langer. 

Het kan ook zijn dat er geen antwoord komt. Dan is uw brief "voor kennisgeving aangenomen". Dat is dan afgesproken in een raadsvergadering, bij het agendapunt "Vaststellen lijst ingekomen stukken en brieven". Als dat gebeurt, kunt u natuurlijk altijd nog gewoon contact opnemen met een raadslid.