Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners. Dat voorstel komt op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt er een besluit over, en dat besluit wordt door de gemeente uitgevoerd. Een burgerinitiatief heeft dus direct invloed op de gemeente.

Voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief

  • U woont in de gemeente Haarlemmermeer.
  • U bent 16 jaar of ouder.
  • 200 kiesgerechtigde inwoners ondersteunen uw voorstel. U stuurt als bijlage bij uw voorstel een handtekeningenlijst mee.
  • Uw voorstel gaat over een kwestie of plan voor uw directe woonomgeving (straat of buurt) of voor uw wijk of Haarlemmermeer.
  • U maakt een duidelijk schriftelijk voorstel. Daarin staat bijvoorbeeld wat u wilt bereiken met uw voorstel en wat de globale kosten zijn om het voorstel uit te voeren.
  • U kunt niet over alle onderwerpen een voorstel indienen. Hieronder leest u wanneer een burgerinitiatief niet mogelijk is

Wanneer is een burgerinitiatief niet mogelijk?

  • Bij onderwerpen waarover niet de gemeente, maar de provincie of het Rijk beslist.
  • Als het onderwerp deel uitmaakt van al lopende projecten, inspraak- of bezwaarprocedures.
  • Als het gaat over het gedrag van collegeleden, raadsleden of ambtenaren. Als het daarover gaat, dient u dan een klacht in.
  • Over onderwerpen waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen. Een burgerinitiatief indienen kan dan wél, als er nieuwe omstandigheden zijn, die nog niet bekend waren. En dat áls die omstandigheden wel bekend waren geweest, ze misschien zouden hebben geleid tot een ander besluit.

Wilt u een burgerinitiatief opstellen?
Neem contact op met de griffie voor hulp en advies. U belt via 023-567 6819 of mailt naar griffie@haarlemmermeer.nl.