Vervallen gebiedssessie Hoofddorp ingehaald op 15 februari - 8 februari geen raadsvergadering

Gepubliceerd op: 05 februari 2024 13:02

Vanwege technische problemen is de gebiedssessie van 25 januari verplaatst naar 15 februari.

Door middel van loting worden fracties gevraagd onderwerpen vanuit het Raadsbezoek voor debat in te brengen. Voor elke fractie is 7 minuten debattijd beschikbaar (inclusief eventuele reactie van het college van B&W). Mocht er meer tijd beschikbaar zijn, zal dit gelijk worden verdeeld over de fracties. De gemeenteraadsleden hebben in Hoofddorp met verschillende inwoners gesproken over de volgende onderwerpen:


-JONGEREN IN HOOFDDORP
-LEEFBAARHEID IN BESTAANDE WIJKEN
-VERKEER IN DE WIJK EN TRANSFORMATIE NAAR WONEN
-MAATSCHAPPELIJK VOORZIENINGEN

Klik hier voor meer informatie over de gebiedssessie

Waarom vergadert de raad op locatie?
De Raad wil verbinding maken met bewoners, ondernemers, belangengroepen en maatschappelijke instellingen. De Raad wil luisteren en ruimte geven aan lokale initiatieven en opvangen welke behoeftes er leven onder de inwoners. De signalen die zij opvangen kunnen meegewogen worden in besluitvorming, moties of raadsvoorstellen. De gemeenteraad Haarlemmermeer heeft besloten alle gebieden in de gemeente te gaan bezoeken.

 

Hoofddorp Opening vergadering B en J